برمی گردم  ایوانم  را  بشویم...

پ.ن:

۱- لطفا در صورت به روز شدن کامنت بگذارید. برای چیزهایی که باید گفت سر می زنم.

۲- تا روزی که اینجا جایی شود که جای من است از تایید کامنت ها خودداری می کنم گرچه قطعا برای پاسخگویی خواهم آمد.

۳- «این» هیچ معنایی جز «این» ندارد.

/ 2 نظر / 113 بازدید
مونا زنده دل

سلام ممنون میشوم اگر در صورت به روز شدن کامنت بگذارید. برای چیزهایی که باید گفت سر می زنم. ضمنا با کمال احترام و احترام به همه ی دوستان تا روزی که اینجا جایی شود که جای من است از تایید کامنت ها خودداری خواهم کرد گرچه قطعا برای پاسخگویی خواهم آمد.

مونا زنده دل

سلام ممنون میشوم اگر در صورت به روز شدن کامنت بگذارید. برای چیزهایی که باید گفت سر می زنم. ضمنا با کمال احترام و احترام به همه ی دوستان تا روزی که اینجا جایی شود که جای من است از تایید کامنت ها خودداری خواهم کرد گرچه قطعا برای پاسخگویی خواهم آمد.